Vol 20, No 3 (2019)

Vol.20, No. 03, March 2019

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Deepak Vishwakarma Dr. Prof. A. K. Kori
PDF
Dr. Rajesh Kumar
PDF
Shiv Pratap Yadav
PDF
M.Udaya Kumar Neeraj Kumar Anup Pandit3
PDF
Dr. Poonam Singh
PDF
Rohan Vaidya Dr Prashant Kumar Jain
PDF
S. B. Anil Kumar Kumar
PDF
P. Dadapeer G. Hari Kumar
PDF
Anamica Mahajan
PDF
Prof. Jadhav Shailesh Shashikant
PDF
Dr. Sunita Tripathi
PDF
Dipti Poonam Sarawgi Shalini Vaishya
PDF
Ms. Priyanka Roy Dr. Priya Ranjan Kumar
PDF
Awadhesh Narain Rai
PDF
डॉ0 उमेश चन्द्र श्रीवास्तव
PDF
Roshni Kumbhare Prof. Nitin Saxena
PDF
Dr.P.Sumathi R.Esther Felicia
PDF
Rakesh Kumar Choukse Nitin Saxena
PDF
Ms. Bharti Arya Dr. Preeti Singh Dr. Maneesh Kant Arya
PDF
संजय बुन्देला
PDF
Abhishek Prakash Khursheed Ahmad Khan
PDF
Jagjeet Singh Uikey Prof.Anil Kumar Sanodiya Prof. Chran Singh Thakur
PDF
Dr. Arun Kumar Mishra
PDF
Preeti MISHRA
PDF
Prof. Pama Jain
PDF
Rashmi Jaiswal Dr.B.K.Sinha Dr. A.K.Bajpai
PDF
Abhishek Prakash Khursheed Ahmad Khan
PDF
Dr. Vijay Kulkarni Mr. Nayan Prakash Gandhi
PDF
डॉ0 ललिता पाण्डेय
PDF
Mamta Dr. Mini Amit Arrawatia
PDF
Sindhuja Shukla
PDF
अनिल कुमार
PDF
Manoj Kumar Sharma
PDF
Dr. Saras Dwivedi
PDF
Anil Kumar Singh
PDF
डाॅ0 कृष्ण कुमार
PDF
Ms.Hina Haider Prof. (Dr.) Maya Patliya
PDF